Danske Seniorer Engesvang

www.danskeseniorerengesvang.dk

Generalforsamling

Ondsag d. 6 Marts kunne vi så afholde vores årlige generalforsamling, og det foregik i Dybdalsparken med 70 fremmødte medlemmer.

Vi mødtes kl. 12.30 og foreningen var vært med smørrebrød, øl og vand. Rigtig lækkert smørrebrød fra Løvbjerg i Ikast.

Efter spisning bød Inge Marie Rosenkilde velkommen og gik direkte til første punkt på dagsordenen. Valg af dirigent, og bestyrelsen foreslog Karl Krøjgård som dirigent, hvilket også blev vedtaget.

Karl takkede for valget, og startede med at konstatere at indkaldelsen var rettidig slået op, både på  Facebook og Engesvangidag.

Valg til stemmetællere blev Carl Erik Mortensen og Svend Skovbjerg.

Det næste punkt på dagsordenen var formandens beretning, og her tog Vita Vissing Pedersen ordet som suppleant for Ella Rasmussen, som desværre ikke er her mere. Det viste sig at Vita var fantastisk til at aflægge beretning om året der er gået og om vores arrangementer resten af indeværende år.

Næste punkt var kasserens aflæggelse af det reviderede regnskab. Inge Marie Rosenkilde læste arrangementerne op punkt for punkt med indtægter og udgifter, for at kunne præsentere et overskud, hvorefter regnskabet blev godkendt.

Kontingentet blev foreslået uændret af bestyrelsen, som derefter blev godkendt

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. På valg var Betty Østergaard og Morten Hansen, som begge modtog genvalg. Suppleant Vita Vissing Pedersen indtrådte i bestyrelsen i stedet for Ella Rasmussen

Valg af 2 suppleanter blev Annelis Daniel og Mie Christensen

Valg af 2 revisorer. Erling Kristensen og Mie Rytter modtog begge genvalg

Valg af revisorsupleant. Bent Liltorp modtog genvalg

Sidste punkt på dagsordenen var Evt. Der var imidlertid ingen der havde noget at sige, så vi sluttede af med kaffe og småkager