Danske Seniorer Engesvang

www.danskeseniorerengesvang.dk

Årskontingen 2024 uforandret 100,00 kr.

Tilmelding til vores arrangementer kan ske til Edel Pape eller Inge Marie Rosenkilde

Betalinger kan foretages på Mobilpay nr. 9858QM, Mobilpay nr.3075FG eller med kontanter