Danske Seniorer Engesvang

www.danskeseniorerengesvang.dk

Årskontingen 2024 uforandret 100,00 kr.

Tilmelding til vores arrangementer kan ske til:

Inge Marie Rosenkilde Telf. nr. 30286863 eller 

Edel Pape Telf. nr. 26794951

Betalinger kan foretages på Mobilpay nr. 9858QM 

Mobilpay nr. 3075FG eller med kontanter