Danske Seniorer Engesvang

www.danskeseniorerengesvang.dk

Årskontingen 2023 100,00 kr.

Tilmelding til vores arrangementer kan ske til Edel Pape eller Inge Marie Rosenkilde

Betalinger kan foretages på Mobilpay nr. 9858QM eller med kontanter