Danske Seniorer Engesvang

www.danskeseniorerengesvang.dk

Julehygge

Det var aftalt, at skolens kor fra de små klasser skulle synge for os, men de måtte desværre aflyse på grund af sygdom. I stedet gik bestyrelsen Luciaoptog fint udklædte med lys og sang. Vi morede os, og tror jeg også publikum gjorde. Desværre måtte præsten melde afbud, men i stedet for læste Ella juleevangeliet for os - flot klaret selvom hun var meget syg - og nu har vi mistet hende. Vi hyggede med julekonkurrence, som Ella sørgede for.
Derefter fik vi æbleskiver og kaffe og småkager - gratis for deltagerne.